Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de hulp die X verleende aan zijn benauwde kleinzoon geen reden is om niet onmiddellijk de parkeerbelasting te voldoen.

X komt in bezwaar en beroep tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting van de gemeente Weesp.

Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de hulp die X verleende aan zijn benauwde kleinzoon geen reden is om niet onmiddellijk de parkeerbelasting te voldoen. X verklaart dat hij de bagage van zijn kleinzoon en een kinderstoeltje en wandelwagen in moest laden. Toen de kleinzoon moest instappen kreeg deze een benauwdheid en is eiser zijn vrouw en schoondochter naar binnen gevolgd om de kleinzoon een “pufje” te geven. Dit verhaal wordt ondersteund door getuigenverklaringen van de vrouw van X en de partner van haar zoon. Naar het oordeel van de rechtbank kan de door X geschetste gang van zaken echter niet als onmiddellijk laden en lossen worden aangemerkt en was in ieder geval op het moment van opleggen van de naheffingsaanslag geen sprake van “bij voortduring inladen of uitladen”. De handelingen zijn ook niet aan te merken als onmiddellijk in- en uitstappen. Het beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 225

Instantie: Rechtbank Midden-Nederland

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Editie: 6 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

  302
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen