Het Ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart over de Fiscale verzamelwet 2024.

Hierin zijn onder andere opgenomen:

 • Aanpassen definitie zonnecelauto’s;
 • Codificatie goedkeuring beleidsbesluit leefvervoer (paragraaf 10 van V-N 2022/2.5);
 • Afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid;
 • Aparte bankvergunning groen beleggen;
 • Aanpassen giftenaftrek en ANBI-regelgeving;
 • Rechtsbescherming ter zake van bij voorlopige aanslag IB of VPB opgelegde beschikking belastingrente;
 • Technische wijziging regels voor ANBI’s in derde landen;
 • Codificatie goedkeuring toepassing heffingskortingen voor uitgezonden ambtenaren;
 • Verduidelijken indexatie woningwaardegrens overdrachtsbelasting;
 • Aftrekbeperking BTW voor de horeca;
 • Verlaagd BTW-tarief voor opfok- en opkweekdiensten;
 • Facturering grootverbruikers ten behoeve van de energiebelasting;
 • Aanpassen kring belastingplichtigen verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken;
 • Kan-bepaling voor het elektronisch berichtenverkeer;
 • Herstel onbedoelde onjuistheid in de belastingrente;
 • Aanpassen fiscaal verschoningsrecht;
 • Herstel omissie invorderingsrente bij verliesverrekening.

Belangstellenden kunnen tot 22 augustus 2022 op de internetconsultatie reageren.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Omzetbelasting, Invordering, Belastingen van rechtsverkeer, Accijns en verbruiksbelastingen, Milieuheffingen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 21 juli

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

34

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen