De internetconsultatie van het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2) is gestart en loopt tot en met 5 december 2022. Nederland start met deze technische consultatie zodat het wetsvoorstel snel kan worden ingevoerd zodra een akkoord is bereikt op Europees niveau.

De maatregel komt voort uit het Inclusive Framework dat is georganiseerd door de OESO. In 2021 hebben de aangesloten landen een politiek akkoord bereikt over de herziening van het internationale belastingstelsel bestaande uit twee pijlers. Pijler 1 betreft het aanpassen van de regels over belastbare aanwezigheid en winsttoerekening. Pijler 2 ziet op een minimum winstbelasting van 15% voor bedrijven. Dit draagt bij aan een eerlijker belastingstelsel en het voorkomen van belastingontwijking.

Het conceptwetsvoorstel strekt tot implementatie van het richtlijnvoorstel op basis van de compromistekst van 16 juni 2022. In juni 2022 hebben bijna alle EU-lidstaten ingestemd met het richtlijnvoorstel, op één na.

Vanwege de snelheid waarmee het conceptwetsvoorstel tot stand is gekomen en de omvang en complexiteit, dient er rekening mee te worden gehouden dat de komende periode op een aantal onderdelen nog technische verbeteringen worden aangebracht.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht, Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

24

Gerelateerde artikelen