Nederland streeft er de komende periode nog steeds naar om een akkoord met 27 lidstaten te bereiken ten aanzien van het richtlijnvoorstel Pijler 2. Als dit onverhoopt toch niet lukt, zijn er meerdere mogelijkheden om tot gecoördineerde implementatie over te kunnen gaan ten aanzien van Pijler 2. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën in antwoord op Kamervragen.

Een optie zou zijn het aangaan van een nauwere samenwerking. Hierbij spreken lidstaten in een kleiner verband af een akkoord aan te gaan. Een andere optie betreft gecoördineerde implementatie. Hierbij zullen de lidstaten de implementatie in hun nationale wetten met elkaar afstemmen zodat deze zoveel mogelijk met elkaar overeenkomt. Tot op heden blokkeert Hongarije een raadsakkoord.

De Kamervragen zijn gesteld door de leden Idsinga en Heinen (beiden VVD) over de uitspraken over mogelijk loslaten unanimiteitsbeginsel en de ontwikkelingen rondom "Pijler 2" van de OESO.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

12

Gerelateerde artikelen