Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur voor zeven auto's niet kan terugkomen op de eerder geaccepteerde aftrek van 100% van de herstelkosten. Dit zou namelijk in strijd zijn met het vertrouwensbeginsel. Het ontbreken van Nederlandse boekjes wordt steeds als (100%) aftrek van € 103 geaccepteerd.

X doet met taxatierapporten BPM-aangifte voor zeventien jonge ex-rentals met schade en voldoet € 68.173. Na hertaxatie door Domeinen is voor drie auto's geen enkele schade geaccepteerd. In geschil is de naheffingsaanslag van € 15.795. Voor zeven auto's staat de inspecteur toe dat 100% van de herstelkosten als schade wordt afgetrokken. In beroep wil de inspecteur hierop terugkomen.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat dit in strijd is met het vertrouwensbeginsel. Ondanks dat niet altijd de datum, begin- en eindtijd van de fysieke opname door de taxateur van X bekend is, worden hieraan geen gevolgen verbonden. Inhoudelijk bestaat namelijk geen twijfel over de wijze van taxeren en ook eventuele fraude is niet aan de orde. Het ontbreken van Nederlandse boekjes wordt steeds als (100%) aftrek van € 103 geaccepteerd. X hoeft ter onderbouwing van de taxaties geen facturen of nota's van het herstel te overleggen. Op het moment van taxeren moet de schade namelijk nog hersteld worden en ook niet-herstelde schade is een waardevermindering. Voor twee auto's waarvoor een koerslijst is gebruikt die niet aantoonbaar rekening houdt met ex-rentals claimt X terecht een aftrek van € 1193. De naheffing wordt verlaagd tot € 10.488. X krijgt voorts een ruime (factor 2) proceskostenvergoeding, omdat in beroep iedere auto afzonderlijk is behandeld.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Instantie: Rechtbank Gelderland

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 10 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

  190
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen