Het moratorium op de handhaving voor de Wet DBA blijft van kracht tot 1 januari 2020. Vanaf 1 juli 2018 gaat de Belastingdienst niet alleen bij de ernstigste kwaadwillenden, maar bij alle kwaadwillenden handhaven.

Volgens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het maken van nieuwe wetgeving rond ZZP’ers geen eenvoudige opgave. In de komende maanden zal het kabinet vervolgacties ondernemen om het wetgevingsproces verder te brengen. De minister kondigt aan dat de handhaving van de Wet DBA is opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2020, maar dat de handhaving vanaf 1 juli 2018 niet alleen meer is beperkt tot de meest ernstige gevallen van kwaadwillendheid, maar wordt verbreed tot alle kwaadwillenden. Verder gaat het kabinet in gesprek met de Europese Commissie over de bescherming van werkenden met lage tarieven, en zal uiterlijk per 1 januari 2019 het criterium gezag zijn verduidelijkt. In de brief wordt verder vooruitgekeken naar de toekomst. Om voorbereid te zijn op de toekomst wordt verder een onafhankelijke commissie ingesteld die onder andere onderzoek doet naar de mogelijkheid van de introductie van een ondernemersovereenkomst en de herziening van de definitie van de uitzendovereenkomst.

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 2

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

Editie: 25 juni

14

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen