Onlangs is duidelijk geworden dat Duitsland, na recente Duitse rechtspraak, zijn interpretatie van het overheidsartikel uit het belastingverdrag heeft gewijzigd. Door het ontstane verschil in interpretatie kan in specifieke gevallen dubbele belasting of dubbele niet-belasting ontstaan. Nederland treedt met Duitsland in overleg om tot een gemeenschappelijke interpretatie van het overheidsartikel te komen. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën aan de Tweede Kamer.

De Kamer heeft vragen gesteld over het protocol tot wijziging van het belastingverdrag tussen de twee landen (V-N 2021/51.13). De directe aanleiding voor de onderhandelingen lag in de onevenwichtige uitkomsten bij de toepassing van het belastingverdrag op bepaalde specifieke Duitse socialezekerheidsuitkeringen. Op verzoek van Duitsland is dit Wijzigingsprotocol tevens gebruikt om het verdrag in lijn te brengen met de gemaakte keuzes bij het Multilateraal Verdrag ter implementatie van de uitkomsten van het BEPS-project (MLI).

De € 15.000-grens die geldt voor pensioen is opgenomen om te voorkomen dat belastingplichtigen met een pensioen van € 15.000 of minder in twee landen aangifte moet doen. Hiermee worden administratieve lasten verminderd. Omdat mensen doorgaans slechts voor een kortere periode een socialezekerheidsuitkering, niet zijnde een socialezekerheidspensioen, ontvangen, is de verwachting dat het Wijzigingsprotocol geen structurele inkomensgevolgen heeft.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 3 december

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

37

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen