Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2023 naar de Eerste Kamer gestuurd.

Het kabinet geeft hiermee uitvoering aan de motie Schalk/Van Dijk (V-N Vandaag 2022/2937) over een alternatieve overgangsregeling voor de IACK. Bij de behandeling in de Tweede Kamer is reeds gekeken naar alternatieve afbouwtrajecten voor de IACK. Deze alternatieven hielden in dat de afschaffing van de IACK met het bijbehorende overgangsrecht per 2025 komt te vervallen. Daarvoor in de plaats wordt het maximale kortingsbedrag in een aantal jaarlijkse stappen verlaagd tot nihil, waarna de IACK volledig wordt afgeschaft. In de Tweede Kamer is vooralsnog onvoldoende draagvlak voor een dergelijk alternatief afbouwtraject.

Van Rij gaat ook uitgebreid in op de afbouw van de algemene heffingskorting met het verzamelinkomen. Het kabinet acht het onwenselijk om de arbeidskorting met verzamelinkomen te laten op- en afbouwen, omdat de arbeidskorting (mede) tot doel heeft om arbeidsparticipatie te stimuleren.

Bij het aanpassen van de giftenaftrek voor periodieke giften is het kabinet niet bereid om een aanvullende maatregel te treffen voor schenkingen van box 2-aandelen. Dit zou tot een ongelijke behandeling van giften leiden.

De Belastingdienst bestrijdt gevallen waarin sprake is van gekunsteld gebruik van fiscale eenheden in de vennootschapsbelasting. Met de vastgoedmaatregel mag een fiscale beleggingsinstelling (fbi) niet meer direct in vastgoed beleggen om voor de fbi-status in aanmerking te komen. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen in Nederland en buiten Nederland gelegen vastgoed. De vastgoedmaatregel heeft geen gevolgen voor de effecten-fbi’s. Door de vastgoedmaatregel hebben de overige aanbevelingen van SEO (V-N 2022/33.17.5) ten aanzien van de vastgoed-fbi grotendeels hun belang verloren. Van Rij wil de integrale kabinetsreactie op het evaluatierapport nog voor het kerstreces versturen aan de Eerste en Tweede Kamer. In de kabinetsreactie wordt ook een korte schets opgenomen van het verdere proces van de uitwerking van de maatregel(en) in een wetsvoorstel.

Lees ook het thema Wetsvoorstel Belastingplan 2023 (36202).

[Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Editie: 6 december

Informatiesoort: VN Vandaag

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Dossiers: Prinsjesdag 2022

  789
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen