De rechtsbescherming van burgers wordt niet vergroot door eerst de massaalbezwaarprocedure af te wachten en daarna pas de individuele bezwaren af te handelen. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën in antwoord op Kamervragen van het lid Stoffer (SGP).

Veel belastingplichtigen hebben in hun bezwaarschrift, naast de rechtsvraag uit de massaalbezwaarprocedure, de individuele kwestie voorgelegd of de box 3-heffing voor hen een individuele en buitensporige last vormt. De rechtsvraag in de massaalbezwaarprocedure en de individuele kwestie in bezwaar zijn twee afzonderlijke kwesties, die apart van elkaar moeten worden beoordeeld en dus in twee (bezwaar)procedures apart van elkaar worden behandeld. Het aanhouden van het individuele deel van het bezwaar is weliswaar mogelijk, maar dit vergroot naar de mening van Vijlbrief niet de rechtsbescherming van een belastingplichtige. De rechtsvraag en een individueel bezwaar laten zich goed onafhankelijk van elkaar behandelen. De belastingplichtige moet langer wachten op een beslissing op zijn individuele bezwaar, zonder dat dit wachten tot een andere uitkomst van het individuele deel van het bezwaar zou kunnen leiden.

Lees ook het thema Box 3.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

Algemene wet inzake rijksbelastingen 25c

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Dossiers: Box 3

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 5 oktober

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen