De Overbruggingswet box 3 is in het Staatsblad gepubliceerd en treedt 1 januari 2023 in werking.

Deze wet biedt een tijdelijke oplossing voor box 3 tot het moment dat het nieuwe stelsel voor box 3 in werking treedt. Er wordt gekoerst op invoering van een box 3 stelsel op basis van het daadwerkelijk behaalde rendement met ingang van 2026. Dat betekent dat het huidige stelsel van box 3 tot die datum aangepast moet worden om te voldoen aan het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 over de belastingheffing in box 3 (Kerstarrest; V-N 2022/2.3). Deze wet voorziet in de tussenliggende jaren in een tijdelijk stelsel dat voortborduurt op de herstelwetgeving voor box 3.

In Vakstudie Nieuws besteedden wij aandacht aan het wetsvoorstel (36204) in V-N 2022/43.10 t/m V-N 2022/43.12, V-N 2022/47.9-47.10, V-N 2022/50.5, V-N 2022/52.6, V-N 2022/52.11-52.12 en V-N 2022/57.5-57.6.

Lees ook het thema Wetsvoorstel Overbruggingswet box 3 (36204).

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2022, Box 3

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

114

Gerelateerde artikelen