Staatssecretaris Van Huffelen van Financiën heeft antwoorden op vragen naar aanleiding van het schriftelijk overleg Kabinetsinzet en IBO Toeslagen naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij geeft daarin onder andere aan dat met Prinsjesdag 2020 een wetsvoorstel wordt ingediend om de toepassing van het partnerschap met terugwerkende kracht voor de toeslagen te schrappen.

Als onderdeel van het pakket Belastingplan 2021 wordt een wetsvoorstel ingediend ter verbetering van de uitvoerbaarheid van toeslagen. Onderdeel van dat wetsvoorstel is de afschaffing van de toepassing van partnerschap met terugwerkende kracht. Hierdoor wordt de kans op terugvorderingen van toeslagen verminderd. In dit wetsvoorstel wordt tevens een drempel opgenomen voor kleine terugvorderingen en nabetalingen.

Andere zaken die in de antwoorden aan de orde komen, zijn dat het kabinet de motie Bruins-Van Weyenberg als belangrijk ankerpunt ziet om alternatieven uit te werken waarbij het toeslagstelsel verdwijnt. Ook wordt momenteel specifieke begeleiding ingericht voor burgers met een hoog risico op terugvorderingen van toeslagen.

Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk welke alternatieve uitwerkingen van het toeslagenstelsel Nederland toekomst bieden. Daarom wordt een aantal onderdelen de komende tijd verder uitgewerkt. Hieronder vallen zowel publiek gefinancierde varianten als varianten waarbij er wordt gekeken naar de fiscaliteit, het sociaal minimum en het uit de actualiteit halen. De uitwerking van deze alternatieven zal eind dit jaar naar de Tweede Kamer worden verzonden.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Editie: 2 september

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Prinsjesdag 2020

  634
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen