Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de ‘fair balance’ tussen de belangen van X en Y en het algemene belang niet is gerespecteerd. Er is sprake van een ‘individual and excessive burden’. De rechtbank biedt rechtsherstel door het werkelijk genoten rendement in de belastingheffing te betrekken.

X en Y verkopen eind 2017 hun eigen woning. De verkoopopbrengst stallen zij op een spaarrekening en het geld wordt vervolgens medio 2018 gebruikt voor de aankoop van een nieuwe eigen woning. De box 3-heffing over 2018 bedraagt € 3421 terwijl het werkelijke rendement slechts € 60 is. X en Y zijn van mening dat sprake is van een buitensporige last en verzoeken om ambtshalve vermindering. Dit verzoek wordt afgewezen.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de ‘fair balance’ tussen de belangen van X en Y en het algemene belang niet is gerespecteerd. Er is sprake van een ‘individual and excessive burden’. De rechtbank komt tot deze conclusie na een uitgebreid onderzoek van de jurisprudentie op het gebied van de box 3-heffing. Aan de hand van de jurisprudentie van vóór 5 juli 2019, waaronder een arrest van de Hoge Raad van 14 juni 2019, nr. 17/05606, V-N 2019/30.5, is het nieuwe stelsel door de rechtbank getoetst. Dat de wetgever geen rekening met dat arrest heeft kunnen houden bij de invoering van het nieuwe stelsel, is niet relevant voor de toets of de ‘nieuwe-jurisprudentie-uitzondering’ van toepassing is. Het arrest is immers van vóór het referentiemoment van 5 juli 2019. De onjuistheid van de aanslagen vloeit niet voort uit jurisprudentie die is gewezen nadat de aanslagen onherroepelijk vast zijn komen te staan. De rechtbank biedt rechtsherstel door alleen het werkelijk genoten rendement van € 60 in de belastingheffing te betrekken.

Lees ook het thema Box 3.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 9.6

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Belastingrecht algemeen

Dossiers: Box 3

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Editie: 11 april

28

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen