Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat X bv niet aannemelijk maakt dat bovenop de door Domeinen vastgestelde schade sprake is van een (aanvullende) waardevermindering omdat de auto na herstel minder waard is door zijn schadeverleden.

X bv doet BPM-aangifte voor een personenauto met schade. Volgens het taxatierapport is de handelsinkoopwaarde in onbeschadigde staat € 50.705 en in beschadigde staat € 6250. Domeinen stelt echter na hertaxatie dat de waardevermindering door schade (bruto) slechts € 1073 is. In geschil is de naheffingsaanslag van € 12.343. Rechtbank Noord-Holland verlaagt de aanslag tot € 11.164. X bv stelt in hoger beroep dat alsnog een extra correctie van € 5150 moet plaatsvinden, omdat de auto na herstel van de schade minder waard is door zijn schadeverleden.

Hof Amsterdam oordeelt dat X bv de extra waardecorrectie niet aannemelijk maakt. Noch in haar taxatierapport, noch in het rapport van Domeinen is steun te vinden voor haar stelling dat bovenop de door Domeinen vastgestelde schade sprake is van een (aanvullende) waardevermindering omdat de auto na herstel minder waard is door zijn schadeverleden. Niet meer in geschil is dat de rechtbank de naheffing had moeten verminderen tot op € 11.110. Het beroep van X bv is slechts in zoverre gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Instantie: Hof Amsterdam

Editie: 31 maart

5

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen