Hof Den Haag sluit zich aan bij het oordeel van de rechtbank dat X als eigenaar van de woning terecht een aanslag afvalstoffenheffing heeft gekregen. Op het adres is de eenmanszaak van X gevestigd.

X is eigenaar van een eenmanszaak. De heffingsambtenaar van de gemeente Den Haag legt aan X een aanslag afvalstoffenheffing 2018 op voor het adres waar volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel de eenmanszaak van X is gevestigd. Rechtbank Den Haag oordeelt dat die aanslag terecht is nu X als eigenaar beschikking had over de woning en dus als gebruiker kan worden aangemerkt. De rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat volgens het handelsregister de eenmanszaak van X was gevestigd op het perceel.

Hof Den Haag sluit zich aan bij het oordeel van de rechtbank dat X als eigenaar van de woning terecht een aanslag afvalstoffenheffing heeft gekregen. X heeft ook in hoger beroep niets aangevoerd of ingebracht dat een inhoudelijk of formeel beletsel is voor het bevestigen van de uitspraak van de rechtbank, meer in het bijzonder voor het handhaven van de aanslag.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet milieubeheer 15.33

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Editie: 26 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

  349
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen