Hof Den Haag overweegt dat al wat de heer X in hoger beroep heeft aangevoerd geen doel treft. Zijn stellingen, zo al relevant en te volgen, geven namelijk blijk van onjuiste rechtsopvattingen of missen feitelijke grondslag.

De heer X doet BPM-aangifte voor een Mercedes-Benz Viano en voldoet € 5457. Volgens de inspecteur is de auto geen gesloten bestelauto, maar een kampeerauto. In geschil is de naheffingsaanslag van € 3649, alsmede de verzuimboete van € 364 en de € 69 belastingrente. Wegens termijnoverschrijding is het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. De boete en belastingrente zijn wel ambtshalve vernietigd. Volgens Rechtbank Den Haag kan in het midden blijven of het EU-verdedigingsbeginsel is geschonden, omdat het bezwaar wegens termijnoverschrijding terecht niet-ontvankelijk is verklaard. X gaat in hoger beroep.

Hof Den Haag overweegt dat al wat X in hoger beroep heeft aangevoerd geen doel treft. Zijn stellingen, zo al relevant en te volgen, geven namelijk blijk van onjuiste rechtsopvattingen of missen feitelijke grondslag. De stelling dat het griffierecht te hoog is, faalt reeds omdat deze berust op een verkeerde lezing van het Kantarev-arrest (HvJ EU 4 oktober 2018, C-571/16, NJ 2019/28). Het beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Algemene wet bestuursrecht 6:7

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Den Haag

Editie: 5 oktober

0

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen