Hof 's-Hertogenbosch handhaaft de door de rechtbank verminderde naheffingsaanslag omzetbelasting van een auto(verhuur)bedrijf vanwege niet verantwoorde omzet. Aangevoerde geldlening heeft geen realiteitswaarde.

De bedrijfsactiviteiten van vof C (hierna: de vof) bestaan uit de handel in en het verhuren van nieuwe en gebruikte auto's. Firmanten zijn X en diens twee zonen. Tijdens een boekenonderzoek bij de vof, wordt geconstateerd dat de administratie niet aan de eisen van artikel 52 AWR voldoet. De inspecteur constateert een hoog negatief kassaldo en een negatief netto privé van X. De inspecteur concludeert daaruit dat er omzet niet is verantwoord. In geschil is de naar aanleiding daarvan over het jaar 2011 opgelegde naheffingsaanslag omzetbelasting met een vergrijpboete waartegen vof X uiteindelijk in hoger beroep gaat. Het geschil spitst zich toe op het bestaan van een lening waarmee het kasverschil zou zijn verklaard.

Volgens Hof 's-Hertogenbosch maakt de inspecteur aannemelijk dat de lening die volgens de vof per abuis niet is geboekt en een verklaring zou zijn voor het negatief kassaldo, geen realiteitswaarde heeft. Het is aannemelijk dat het negatieve kassaldo door de vennoten aan de winst is onttrokken. Het hof handhaaft de door de rechtbank deels verminderde naheffingsaanslag omzetbelasting en vergrijpboete.

Lees ook het thema Verzuim- en vergrijpboetes: Een kwestie van verschil

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67f

Algemene wet inzake rijksbelastingen 20

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Omzetbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 2 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

  298
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen