De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie is gepubliceerd in het Staatsblad. De wet stelt een nadere voorwaarde aan de turboliquidatie.

Boek 2 BW, de Faillissementswet en de Wet op de economische delicten worden door deze wet gewijzigd. Het is een tijdelijke regeling voor twee jaar. De wet treedt in werking op 15 november 2023 (Stb. 2023, 244).

In Vakstudie Nieuws is aandacht besteed aan het wetsvoorstel (36172) in V-N 2022/35.26.

Wetsartikelen:

Burgerlijk Wetboek Boek 2 2:19c

Burgerlijk Wetboek Boek 2 2:19b

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Editie: 6 juli

Carrousel: Carrousel

75

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen