Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de vereiste aangifte niet is gedaan, waardoor de bewijslast wordt omgekeerd en verzwaard. De netto-opbrengst van de hennepkwekerij is gebaseerd op een redelijke schatting van de inspecteur. 

X is strafrechtelijk vervolgd wegens het medeplegen van hennepteelt. X doet aangifte zonder de opbrengst van de hennepteelt aan te geven. Op grond van het zogenoemde RIEC-convenant heeft de politie de inspecteur informatie daarover verstrekt. De inspecteur corrigeert de aangifte met een geschatte netto-opbrengst van de hennepteelt die geheel wordt toegerekend aan X. X komt na bezwaar in beroep bij de rechtbank. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de vereiste aangifte niet is gedaan, waardoor de bewijslast wordt omgekeerd en verzwaard. De netto-opbrengst van de hennepkwekerij is gebaseerd op een redelijke schatting door de inspecteur. De rechtbank acht echter de toerekening aan X onredelijk en halveert deze. De vergrijpboete wordt dienovereenkomstig verminderd. Het beroep is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 67d

Algemene wet bestuursrecht 27e

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 5 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

213

Gerelateerde artikelen