De Tweede Kamer heeft op 10 november 2022 ingestemd met zes wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2023. Ook de Fiscale verzamelwet 2023 en het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (DAC7) zijn aangenomen. Het wetsvoorstel overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens is aangehouden.

De Tweede Kamer bracht de volgende wijzigingen aan: Het belastingregime voor laadpalen wordt met twee jaar verlengd, tot 1 januari 2025. Het gaat om een verlaagd tarief energiebelasting en een uitzondering van de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (amendement 36202, nr. 39); De accijns op rooktabak (per kilogram) wordt verder verhoogd tot € 55,73 per 1 april 2023 en met € 55,74 per 1 april 2024. Als gevolg van deze aanvullende verhoging bedraagt het tarief per 1 april 2023 € 216,64 en per 1 april 2024 € 266,98 per kilogram rooktabak (amendement 36202, nr. 39); Het algemene tarief van de kansspelbelasting wordt verder verhoogd met 0,2 procentpunt tot 29,5% (amendement 36202, nr. 39); Per 2024 komt er een nieuwe eerste schijf in de energiebelasting voor aardgas. De nieuwe eerste schijf beslaat, aansluitend bij het eenmalige prijsplafond voor kleinverbruikers, 0–1200 m3 voor aardgas (thans 0–170.000 m3). De nieuwe tweede schijf loopt derhalve van 1200 tot 170.000 m3 aardgas. De overige schijflengtes blijven gelijk (amendement 36202, nr. 41); Per 2024 komt er een nieuwe eerste schijf in de energiebelasting voor elektriciteit. De nieuwe eerste schijf beslaat, aansluitend bij het eenmalige prijsplafond voor kleinverbruikers, 0–2900 kWh (thans 0–10.000 kWh). De nieuwe tweede schijf loopt derhalve van 2900 tot 10.000 kWh. De overige schijflengtes blijven gelijk (amendement 36202, nr. 42); De voorgestelde tariefsverhoging van de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken per 1 januari 2023 wordt geschrapt. Het tarief van die verbruiksbelasting per 1 januari 2024 wordt verhoogd van € 8,83 naar € 26,13. De verhoging van het laagste tarief van de bieraccijns per 1 januari 2023 komt te vervallen. Het minimumbedrag aan accijns voor bier wordt per 1 januari 2024 verhoogd met eenzelfde bedrag als de verhoging van de verbruiksbelasting per 1 januari 2024 tot € 26,13 (amendement 36202, nr. 87); De anti-peildatumarbitragebepaling uit de Overbruggingswet box 3 wordt in 2024 geëvalueerd (amendement 36204, nr. 9); De voorgenomen verruiming van het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor 2024 wordt geschrapt uit het wetsvoorstel (amendement 36208, nr. 13).

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Accijns en verbruiksbelastingen, Milieuheffingen, Kansspelbelasting

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Carrousel: Carrousel

113

Gerelateerde artikelen