Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de diensten van Saudaçor op het gebied van de planning en het beheer van de regionale gezondheidsdienst een economische activiteit vormen. Er is geen sprake van btw-plicht als kan worden geconstateerd dat Saudaçor moet worden aangemerkt als publiekrechtelijk lichaam en zij die activiteit verricht als overheid.

Het Portugese Saudaçor - Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos de Saúde dos Açores SA is een naamloze vennootschap met uitsluitend publiek kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal is voor 100% in handen van de Autonome Regio Azoren (ARA). Saudaçor moet diensten van algemeen economisch belang op het gebied van de gezondheidszorg verrichten, zoals de planning en het beheer van de regionale gezondheidsdienst en van de daarmee verband houdende informatiesystemen, infrastructuur en installaties, alsook werkzaamheden met betrekking tot de bouw, het onderhoud, het herstel en de wederopbouw van gezondheidscentra en -diensten, met name in regio's die getroffen zijn door natuurrampen en in risicogebieden. Voor het uitoefenen van deze werkzaamheden sluit Saudaçor programmaovereenkomsten met de ARA, en ontvangt hiervoor een ‘financiële bijdrage'. Saudaçor gaat er hierbij vanuit dat zij geen btw in rekening hoeft te brengen. Zij stelt hierbij dat zij een publiekrechtelijk lichaam is in de zin van art. 13 lid 1 EG-richtlijn 2006/112. Volgens de Portugese fiscus is Saudaçor echter btw-plichtig. De fiscus wijst hierbij op het voor Saudaçor geldende juridische regime en het feit dat zij betaalde btw heeft afgetrokken, zonder btw af te dragen over de van de ARA ontvangen bedragen. De Portugese rechter heeft prejudiciële vragen in deze zaak gesteld.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de diensten van Saudaçor op het gebied van de planning en het beheer van de regionale gezondheidsdienst een economische activiteit in de zin van art. 9 lid 1 EG-richtlijn 2006/112 vormen. Volgens het Hof van Justitie EU is er geen sprake van btw-plicht als kan worden geconstateerd dat Saudaçor moet worden aangemerkt als publiekrechtelijk lichaam en zij die activiteit verricht als overheid. Het is aan de verwijzende rechter om dit te onderzoeken.

[Bron Uitspraak]

[Nieuwsbron]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie (Advocaat-Generaal)

Rubriek: Europees belastingrecht

Informatiesoort: VN Vandaag

  138
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen