Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening schrijft aan de Tweede Kamer dat de belastingdruk bij woningcorporaties door de afschaffing van de verhuurderheffing in 2023 aanzienlijk gaat afnemen.

Weliswaar stijgen de VPB-uitgaven voor woningcorporaties, maar netto neemt de belastingdruk sterk af. Claims dat straks het voordeel van het afschaffen van de verhuurderheffing teniet wordt gedaan door het toenemen van de VPB-uitgaven zijn onjuist, aldus De Jonge. Het is wel zo dat de VPB-uitgaven op enig moment in absolute omvang in de richting gaan van de uitgaven de afgelopen jaren aan de verhuurderheffing, maar hierbij wordt geen rekening gehouden met het feit dat er vóór het afschaffen van de verhuurderheffing ook VPB betaald moest worden.

Het kabinet is van mening dat een uitzondering voor woningcorporaties in de earningsstrippingmaatregel niet mogelijk is, omdat ATAD1 niet in een dergelijke uitzondering voorziet. Volgens het kabinet biedt ATAD1 geen ruimte om woningcorporaties onder de uitzondering van openbare-infrastructuurprojecten te brengen.

Lees ook het thema De implementatie van anti-belastingontwijkingsrichtlijn 1 (ATAD 1).

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Verhuurderheffing

Regelgevende instantie: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Carrousel: Carrousel

19

Gerelateerde artikelen