Rechtbank Gelderland is van oordeel dat diensten door Gestalttherapeut van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau zijn als diensten verricht door psychologen en/of psychotherapeuten.

X is zelfstandig psychotherapeut (Gestalttherapeut). Hij is geen GZ-psycholoog en heeft geen registratie in het BIG-register. In 2004 zijn, naast de diensten door BIG-geregistreerden, de diensten door psychologen vrijgesteld van btw. In geschil is of de door X verrichte diensten een kwaliteitsniveau hebben dat gelijkwaardig is aan dat van de diensten verricht door psychologen en/of psychotherapeuten.

Rechtbank Gelderland is van oordeel dat dit het geval is. Voor de vraag of sprake is van gelijkwaardige beroepskwalificaties is in de eerste plaats de opleiding van X relevant. De opleidingsduur van de Europees Certificaat Psychotherapie-opleiding, die X heeft gevolgd, behelst ruim 1500 uren meer dan de opleiding tot psycholoog. Daarnaast is van belang dat huisartsen, die als deskundigen op medisch gebied in staat zijn het kwaliteitsniveau van de zorgverlener te beoordelen, patiënten naar X verwijzen. De medische vrijstelling is om die redenen van toepassing op de door X verrichte diensten.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 11

Editie: 23 mei

Instantie: Rechtbank Gelderland

Rubriek: Omzetbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  34
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen