Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 naar de Tweede Kamer gestuurd.

In de nota naar aanleiding van het verslag wordt onder meer ingegaan op de juridische houdbaarheid van het wetsvoorstel en de verwachtingen met betrekking tot bezwaarschriften en rechtszaken. Het wetsvoorstel voldoet aan de proportionaliteitstoets van het EVRM. Voor wat betreft het aantal rechtszaken wordt niet uitgesloten dat belastingplichtigen met lagere rendementen dan de gehanteerde forfaits zich nog steeds benadeeld voelen. Voor die gevallen wordt gekeken of procesafspraken gemaakt kunnen worden.

Indien slechts één partner bezwaar heeft ingediend dan krijgt ook slechts één partner rechtsherstel.

De wijzigingen volgens de nota van wijziging betreffen vooral tekstuele verbeteringen.

Lees ook het thema Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 (36203).

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2022, Box 3

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

11

Gerelateerde artikelen