Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat X met de schadecalculatie en foto's aannemelijk maakt dat het schadeverleden van de auto zodanig is dat dit bij een verkoop moet worden gemeld en dat een potentiële koper daarmee rekening zal houden.

X doet BPM-aangifte voor een Mercedes Benz A 200 D 4Matic met schade en voldoet € 757. Het taxatierapport is opgesteld naar aanleiding van een expertise in december 2018. In maart 2019 vindt hertaxatie door Domeinen plaats en blijkt de schade al te zijn hersteld. In geschil is de naheffing van € 3864. Volgens Rechtbank Gelderland heeft het schadeverleden een waardedruk van € 4000, zodat de aanslag wordt verlaagd tot € 3138. X gaat in hoger beroep. Niet meer in geschil is dat X recht heeft op een extra leeftijdskorting van € 93. De inspecteur beroept zich echter op interne compensatie door de aftrek voor het schadeverleden te betwisten.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X met de schadecalculatie en foto's aannemelijk maakt dat het schadeverleden van de auto zodanig is dat dit bij een verkoop moet worden gemeld en dat een potentiële koper daarmee rekening zal houden (vgl. Hof Arnhem-Leeuwarden 17 mei 2022, 21/00161, V-N 2022/35.1.3). X mag daarom een taxatierapport gebruiken en de in eerste aanleg vastgestelde waardedruk van € 4000 wordt bevestigd. Voor het bepalen van de afschrijving maakt het niet uit dat de feitelijke CO2-uitstoot van auto hoger is dan die van de referentieauto. De referentieauto wijkt af, omdat een 4Matic niet leverbaar was in Nederland. Wegens de extra leeftijdskorting wordt aanslag verlaagd tot € 3045. Het beroep van X is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

11

Gerelateerde artikelen