De Intrekking van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (afschaffing verhuurderheffing) is in het Staatsblad gepubliceerd en treedt 1 januari 2023 in werking.

De wijzigingen van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte treden in werking met ingang van 1 januari 2024.

Deze wet zorgt ervoor dat de verhuurderheffing per 1 januari 2023 wordt afgeschaft. Door het afschaffen van de verhuurderheffing worden de lasten voor woningcorporaties structureel met circa €1,7 mld per jaar verlaagd. Woningcorporaties krijgen daardoor meer investeringsruimte.

In Vakstudie Nieuws besteedden wij aandacht aan het wetsvoorstel (36219) in V-N 2022/46.15 en V-N 2022/54.20.

Lees ook het thema Wetsvoorstel Wet afschaffing verhuurderheffing (36219).

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Verhuurderheffing

Regelgevende instantie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

6

Gerelateerde artikelen