De Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (DAC7) is in het Staatsblad gepubliceerd. Deze wet treedt grotendeels in werking met ingang van 1 januari 2023.

De wet regelt de implementatie van Europese richtlijn 2021/514 van 22 maart 2021 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen in de Nederlandse wetgeving, en specifiek in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB) en de daarop gebaseerde regelgeving. De bepalingen in de WIB strekken tot uitvoering van regelingen van internationaal recht en van Europese richtlijnen op het gebied van wederzijdse bijstand bij de heffing van belastingen. Met de richtlijn wordt het instrumentarium voor samenwerking uitgebreid op het terrein van de digitale economie. De richtlijn bevat onder andere een uniforme rapportageverplichting voor platformexploitanten.

In Vakstudie Nieuws besteedden wij aandacht aan het wetsvoorstel (36063) in V-N 2022/24.8, V-N 2022/35.11, V-N 2022/46.12 en V-N 2022/55.13-55.14.

Lees ook het thema Wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie – DAC7 (36 063).

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

52

Gerelateerde artikelen