De Wet rechtsherstel box 3 is in het Staatsblad gepubliceerd. De wet treedt 28 december 2022 in werking en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Deze wet voorziet in het in lijn brengen van het box 3-stelsel met het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 (V-N 2022/2.3) over de belastingheffing in box 3 (Kerstarrest). De kern van dit Kerstarrest is dat het box 3-stelsel in bepaalde gevallen in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Voor die situaties moet herstel plaatsvinden.

In Vakstudie Nieuws besteedden wij aandacht aan het wetsvoorstel (36203) in V-N 2022/43.6 t/m V-N 2022/43.8, V-N 2022/47.7, V-N 2022/47.8 en V-N 2022/57.4.

Lees ook het thema Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 (36203).

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2022, Box 3

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

64

Gerelateerde artikelen