De wet spoedreparatie fiscale eenheid treedt op 17 mei 2019 in werking en wel grotendeels met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2018. Voor een deel van de wet geldt terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2019. Een ander deel treedt juist pas 1 januari 2020 in werking.

De wet spoedreparatie fiscale eenheid wijzigt de Wet VPB 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965. De wet is een reactie op een arrest van het Hof van Justitie EU (V-N 2018/11.14) en de daaraan voorafgaande conclusie van de A-G HvJ EU (V-N 2017/52.12). Het Hof van Justitie EU oordeelde dat een gecombineerde toepassing van de renteaftrekbeperking ter voorkoming van winstdrainage en het regime van de fiscale eenheid in de VPB leidt tot een verschil in behandeling dat in strijd is met het EU-recht.

In Vakstudie Nieuws is aandacht besteed aan het wetsvoorstel (34959) in V-N 2018/36.2 e.v, V-N 2018/57.8, V-N 2018/64.2 e.v. en V-N 2019/19.8 e.v.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Carrousel: Carrousel

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

Editie: 17 mei

  1455
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen