De Tweede Kamer heeft op 1 december 2022 het wetsvoorstel Afschaffing verhuurderheffing aangenomen. Het wetsvoorstel is als hamerstuk afgedaan.

Met deze wet wordt de verhuurderheffing per 1 januari 2023 afgeschaft doordat de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II, waarvan deze heffing deel uitmaakt, wordt ingetrokken.

Met het intrekken van de verhuurderheffing vervallen ook de heffingsverminderingen, waarmee maatschappelijk gewenste investeringen werden gestimuleerd. Definitieve investeringsverklaringen konden tot 1 oktober 2022 worden verzilverd in de aangifte verhuurderheffing 2022. Verhuurders die vanaf 1 oktober 2022 projecten afronden, kunnen niet meer profiteren van de heffingskorting. Uiteraard profiteren zij wel van het voordeel dat de verhuurderheffing met ingang van 2023 is verdwenen. De niet-verzilverde investeringsverklaringen komen te vervallen. Na de aangifte verhuurderheffing 2022 worden geen openstaande definitieve investeringsverklaringen meer verrekend.

Lees ook het thema Wetsvoorstel Wet afschaffing verhuurderheffing (36219).

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Verhuurderheffing

Dossiers: Prinsjesdag 2022

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

11

Gerelateerde artikelen