Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het wetsvoorstel afschaffing verhuurderheffing naar de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee wordt de verhuurderheffing per 1 januari 2023 afgeschaft doordat de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II wordt ingetrokken.

Met het intrekken van de verhuurderheffing vervallen ook de heffingsverminderingen, waarmee maatschappelijk gewenste investeringen werden gestimuleerd. Definitieve investeringsverklaringen kunnen tot 1 oktober 2022 worden verzilverd in de aangifte verhuurderheffing 2022. Verhuurders die vanaf 1 oktober 2022 projecten afronden kunnen niet meer profiteren van de heffingskorting, maar genieten wel het voordeel van het verdwijnen van de verhuurderheffing met ingang van 2023. De niet verzilverde investeringsverklaringen komen te vervallen. Na de aangifte verhuurderheffing 2022 worden geen openstaande definitieve investeringsverklaringen meer verrekend.

De internetconsultatie van dit wetsvoorstel is opgenomen in V-N 2022/20.11.

Wetsartikelen:

Wet maatregelen woningmarkt 2014 II 1.1

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Verhuurderheffing

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

23

Gerelateerde artikelen