Per 1 oktober 2022 wordt de Leidraad Invordering 2008 gewijzigd. De wijziging betreft diverse wijzigingen van het uitstelbeleid, met name voor ondernemers met betalingsproblemen. Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een wijziging in het beleid voor het afgeven van verklaringen over het betalingsgedrag door te voeren. Tot slot wordt ook een nieuw artikel (art. 1.1.5a over afwijken van beleidsregels) ingevoerd als redactionele wijziging.

Met de wijziging van art. 25.6.2 wordt geregeld dat de ontvanger beoordeelt of het in de gegeven omstandigheden noodzakelijk is om (volledige) zekerheid te eisen als voorwaarde voor het toekennen van een betalingsregeling. Daarbij zullen het aangifte- en betalingsgedrag uit het verleden, de aard van de belastingschuld en de hoogte van de belastingschuld in ieder geval aanleiding kunnen zijn om (volledige) zekerheid te eisen. Met de wijziging van art. 25.6.2a kan de ontvanger meer maatwerk toepassen bij een verzoek om uitstel van betaling van een ondernemer in verband met bijzondere omstandigheden. Verder is geregeld dat de ontvanger pas om een derdenverklaring zal verzoeken als de geformaliseerde belastingschuld ten tijde van het verzoek om uitstel van betaling € 20.000 of hoger is.

Dit besluit wijzigt het besluit van 12 juni 2008, nr. CPP2008/1137M (V-N 2008/37.2).

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Invordering

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

64

Gerelateerde artikelen