In de Fiscale verzamelwet 2023 worden wijzigingen voorgesteld met betrekking tot de regeling voor belasting- en invorderingsrente. Staatssecretaris van Rij reageert op opmerkingen van de CDA-fractie over de genoemde wijzigingen.

De CDA-fractie geeft aan dat de NOB opmerkt dat de voorgestelde maatregelen niet zien op de niet-vergoeding van belastingrente als een aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting wordt verminderd na een bezwaar- of beroepsprocedure. Dit wordt volgens de staatssecretaris meegenomen in een komend onderzoek waarin het belastingrentesysteem opnieuw wordt bezien.

Met het voorgestelde art. 30ia AWR wordt geregeld dat de inspecteur de in rekening gebrachte belastingrente kan verminderen. De vermindering ziet op situaties waarin belastingrente in rekening wordt gebracht over een tijdvak waarin de belasting al is geheven, voldaan of afgedragen. De voorgestelde maatregel heeft volgens de staatssecretaris een vergelijkbaar effect als het arrest van de Hoge Raad van 18 november 2022 (V-N 2022/51.16). In dit arrest acht de Hoge Raad het onaanvaardbaar dat belastingrente wordt geheven over een periode dat de belastingplichtige de verschuldigde belasting al heeft betaald.

Lees ook het thema Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023 (36107).

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 30ia

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Invordering, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Dossiers: Prinsjesdag 2022

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

26

Gerelateerde artikelen