Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat X de rekeningen voor de MRB-overgangsregeling vóór 1 januari 2018 had moeten betalen om in aanmerking te komen voor het overgangstarief voor de oldtimers.

X is houder van twee oldtimer personenauto’s waarvoor in 2017 gebruik is gemaakt van de MRB-overgangsregeling en waarvan in 2018 de schorsingen zijn afgelopen. In november 2017 zijn door de inspecteur rekeningen met het overgangstarief van 2018 gestuurd. Deze rekeningen zijn niet betaald. Dit is herhaald na het aflopen van de schorsingen. Daarna zijn rekeningen met het normale tarief gestuurd. Ook deze zijn niet betaald. In geschil zijn vijf naheffingsaanslagen, alsmede de vijf verzuimboetes van elk € 52. Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelt de inspecteur in het gelijk. X gaat in hoger beroep.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X de rekeningen voor de overgangsregeling vóór 1 januari 2018 had moeten betalen om in aanmerking te komen voor het overgangstarief. X beroept ook vergeefs op het vertrouwensbeginsel. X maakt niet aannemelijk dat door medewerkers van de BelastingTelefoon toezeggingen zouden zijn gedaan. De inspecteur stelt met succes dat die medewerkers slechts 'voorgekauwde' informatie verstrekken. Het beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 84a

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 14 juni

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen