Belasting Advies in de Praktijk publiceert actuele fiscale jurisprudentie en beleid die zijn voorzien van praktische adviezen en tips. Het is een tweewekelijks blad gericht op de MKB-adviseur. Kijk hieronder voor de actuele inhoudsopgave van het tijdschrift.

Verschenen in Belasting Advies in de Praktijk
Belastingadvies 2020/23.5: Vermoedelijke witwasser kan een deel van zijn box 3-schuld wegspoelen

Met een vrijwillige inkeer van eerder niet aangegeven buitenlands vermogen is de kous nog niet altijd af met de Belastingdienst. De herkomst van het vermogen kan immers ook ten onrechte buiten het zicht van de fiscus zijn gehouden. Wellicht is er ten aanzien van de herkomst bijvoorbeeld sprake van verzwegen inkomsten. De strafrechtelijke verdenking van witwassen kan dan ontstaan. Als die verdenking er is en er inbeslagneming van het vermogen dreigt, kun je dan een schuld in box 3 opnemen teneinde rekening te houden met de kans dat het vermogen terugbetaald moet worden?

17 november 2020

Belastingadvies 2020/23.6: Valutawinst onbelast door geen beroep op tegenbewijsregeling

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat het aan X bv is om een beroep te doen op de tegenbewijsregeling. Door het achterwege laten van een beroep op de tegenbewijsregeling is de valutawinst onbelast.

17 november 2020

Belastingadvies 2020/23.7: Geen consolidatie bij beheer-bv voor 5%-belang in onderliggende werk-bv voor beoordeling OZR

Holding-bv is voor de verkrijging van aandelen in beheer-bv overdrachtsbelasting verschuldigd. Beheer-bv kan namelijk geen consolidatie toepassen voor een 5%-belang in de onderliggende werk-bv voor de beoordeling of sprake is van een OZR.

17 november 2020

Belastingadvies 2020/23.1: Recht en corona: is een digitale zitting verplicht? Hoe snel dient een verzoek om wraking ingediend te worden?

We leven nu in tijden waarin juist contact een andere dimensie heeft gekregen. Het coronavirus COVID-19 bereikt immers alle geledingen van de maatschappij. Zo ook het recht. U raadt het al: in deze procedure staat de vraag centraal of een digitale zitting ter keuze van de procespartijen is. En er ligt nog een tweede vraag op tafel. Hoe snel moet je nu eigenlijk handelen wil een verzoek om wraking effectief zijn?

17 november 2020

Belastingadvies 2020/23.3: Inwonende familie beperkt aftrek eigen woning

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat het gezin van de zoon niet tot het huishouden van zijn ouders behoort. De ouders hebben daardoor een te hoge aftrek voor de eigen woning geclaimd.

17 november 2020

Belastingadvies 2020/23.8: Voordeel uit managementparticipatieregeling is in 2014 genoten loon

X treedt op 1 januari 2012 in dienst bij A bv. Zij onderhandelen tot in 2014 over deelname van X in een managementparticipatieregeling. Rechtbank Gelderland oordeelt dat het voordeel dat X behaalt bij de verkoop wegens deelname in de regeling als loon kwalificeert. Het genietingsmoment van dit loon is het moment waarop de overeenkomst over deelname tot stand is gekomen (2014).

17 november 2020

Belastingadvies 2020/23.2: Investeerder mag lening aan ‘startup’ afwaarderen

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de door X aan C bv verstrekte lening geen onzakelijke lening is. De inspecteur maakt niet aannemelijk dat X een debiteurenrisico heeft gelopen dat een onafhankelijke derde niet bereid zou zijn geweest te lopen onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden.

17 november 2020

Belastingadvies 2020/23.4: Geen renteaftrek voor na woningaankoop gesloten hypotheek

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur terecht de renteaftrek heeft geweigerd voor de na woningaankoop gesloten hypotheek.

17 november 2020

Belastingadvies 2020/23.9: Ex-snijbloemenkweker handelt bij verkoop bouwgrond als btw-ondernemer

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bij de levering van het bouwterrein heeft gehandeld als btw-ondernemer. De werkzaamheden die X heeft verricht zijn volgens het hof namelijk te vergelijken met die van een handelaar.

17 november 2020

Belastingadvies, Fiscale signalementen

In Fiscale signalementen wil de redactie nieuws onder uw aandacht brengen dat van belang kan zijn voor de dagelijkse fiscale aangifte-adviespraktijk. Recente berichten krijgen uitgebreidere aandacht in de volgende editie. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de derde nota van wijziging bij het Belastingplan 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin zijn drie aanpassingen van het wetsvoorstel opgenomen. Dit betreft ten eerste een aanpassing in verband met de voorgenomen uitbreiding ...

17 november 2020

Actueel op TaxLive