BNB-signaleringen

BNB is de meest geciteerde vindplaats voor de Nederlands belastingrechtspraak. U vindt er de volledige tekst van arresten Hoge Raad en hoven, voorzien van annotaties en conclusies.

Zie hieronder de meest recente artikelen.

Verschenen in BNB
BNB 2020/130: Ongerechtvaardigde beperking vrij verkeer van werknemers in Zetelovereenkomst met EOB

Ongerechtvaardigde beperking vrij verkeer van werknemers in Zetelovereenkomst met EOB Belanghebbende heeft in de periode 1993-1997 in het Verenigd Koninkrijk gewoond en gewerkt. Sinds 1 september 1997 werkt hij bij de vestiging van het Europees Octrooibureau (EOB) in Rijswijk en woont hij in Nederland. Belanghebbende had op het moment van indiensttreding bij het EOB de Nederlandse nationaliteit. Vanaf 2002 heeft hij de Ierse nationaliteit. Als gevolg daarvan heeft hij zijn Nederlanderschap ve...

9 september 2020

BNB 2020/129: Ongerechtvaardigde beperking vrij verkeer van werknemers in zetelovereenkomst met EOB

Ongerechtvaardigde beperking vrij verkeer van werknemers in zetelovereenkomst met EOB Belanghebbende, Nederlander, heeft in de periode 1988-2004 gewerkt bij het hoofdkantoor van het Europees Octrooibureau (EOB) in München. Hij woonde toen in Duitsland. Hierna, tot en met 2014, heeft hij gewerkt bij de vestiging van het EOB in Rijswijk en heeft hij in Nederland gewoond. Voor het Hof was in geschil of bij belanghebbende het inkomen uit sparen en beleggen voor de periode 2006-2014 in de heffing ...

9 september 2020

BNB 2020/134: Redelijke uitleg van beleid om navorderingsaanslagen tot een bedrag van niet meer dan € 450 niet op te leggen

Redelijke uitleg van beleid om navorderingsaanslagen tot een bedrag van niet meer dan € 450 niet op te leggen Belanghebbende heeft in zijn aangiften IB/PVV 2014 en 2015 onder meer specifieke zorgkosten in aftrek gebracht. De aanslagen zijn opgelegd conform de aangiften. Daarna heeft de Inspecteur vragen gesteld, de aftrek herzien en navorderingsaanslagen opgelegd. In bezwaar zijn de navorderingsaanslagen verminderd tot bedragen die lager zijn dan € 450. Voor het Hof was onder meer in geschil ...

9 september 2020

BNB 2020/132: Leegstand onroerende zaak die zich zowel voor belast als voor vrijgesteld gebruik leent. Aftrek omzetbelasting op kosten vinden nieuw...

Leegstand onroerende zaak die zich zowel voor belast als voor vrijgesteld gebruik leent. Aftrek omzetbelasting op kosten vinden nieuwe huurder Belanghebbende biedt een pand dat geschikt is om als kantoorruimte te gebruiken, aan voor verhuur. Het pand staat in 2012 leeg. Gedurende de periode van leegstand heeft belanghebbende goederen en diensten betrokken om een nieuwe huurder te vinden. In geschil is of zij de omzetbelasting ter zake van deze goederen en diensten in aftrek kan brengen.Het Ho...

9 september 2020

BNB 2020/133: Prijsgeven pensioenaanspraak. Zorgvuldigheidsbeginsel; zorgplicht overheid

Prijsgeven pensioenaanspraak. Zorgvuldigheidsbeginsel; zorgplicht overheid Belanghebbende heeft in de wereldwijde financiële en economische crisis de pensioenreserve die hij had opgebouwd bij een verzekeringsmaatschappij laten overboeken naar zijn eigen BV. In de daaropvolgende jaren nam hij de benodigde gelden ten titel van lening op bij de BV. De Inspecteur heeft belasting geheven wegens het prijsgeven van de aanspraak op pensioen. Rechtbank en Hof hebben het standpunt van de Inspecteur gev...

9 september 2020

BNB 2020/131: Leegstand onroerende zaak die zich zowel voor belast als voor vrijgesteld gebruik leent; aftrek omzetbelasting op instandhoudingskosten

Leegstand onroerende zaak die zich zowel voor belast als voor vrijgesteld gebruik leent; aftrek omzetbelasting op instandhoudingskosten Belanghebbende biedt een als kantoorruimte te gebruiken pand aan voor verhuur. Het pand staat in 2008 en een deel van 2009 leeg. Daarna is het met toepassing van de vrijstelling verhuurd. Gedurende de periode van leegstand heeft belanghebbende goederen en diensten betrokken om het pand in goede staat te houden. In geschil is of zij de omzetbelasting ter zake ...

9 september 2020

BNB 2020/135: Zaak AFMB. Verzekeringsplicht van internationale vrachtwagenchauffeurs die via Cypriotische vennootschap werken. Materiële uitleg beg...

Zaak AFMB. Verzekeringsplicht van internationale vrachtwagenchauffeurs die via Cypriotische vennootschap werken. Materiële uitleg begrip ‘werkgever’ AFMB Ltd. (belanghebbende) is op Cyprus gevestigd en sluit overeenkomsten met diverse in Nederland gevestigde vervoersondernemingen en met in Nederland wonende vrachtwagenchauffeurs die voor deze ondernemingen werken op het grondgebied van meerdere EU-/EER-lidstaten en Zwitserland. Volgens belanghebbende is zij de werkgever van de vrachtwagenchau...

9 september 2020

BNB 2020/125: Zaak IO. Lid raad van commissarissen verricht niet zelfstandig een economische activiteit

Zaak IO. Lid raad van commissarissen verricht niet zelfstandig een economische activiteit IO is lid van de raad van commissarissen van een stichting en verkeert slechts voor zijn arbeids- en bezoldigingsvoorwaarden in een ondergeschikte positie ten opzichte van deze raad. Voor het overige is hij niet ondergeschikt aan de raad van commissarissen of (het bestuur van) de stichting. Een lid wordt benoemd voor een periode van vier jaar. De leden van de raad van commissarissen kunnen de aan de raad...

26 augustus 2020

BNB 2020/122: Definitieve aanslag forensenbelasting kan in de loop van het jaar worden opgelegd als vaststaat dat de woning meer dan negentig dagen...

Definitieve aanslag forensenbelasting kan in de loop van het jaar worden opgelegd als vaststaat dat de woning meer dan negentig dagen ter beschikking heeft gestaan Belanghebbende, niet wonende in de gemeente Ameland, is eigenaar van een woning in die gemeente. Belanghebbende heeft met betrekking tot de woning een verhuurovereenkomst gesloten met de VVV. De Heffingsambtenaar heeft op 15 september 2017 aan belanghebbende een aanslag forensenbelasting opgelegd voor het jaar 2017. Het Hof heeft d...

26 augustus 2020

BNB 2020/123: Omzetbelasting niet op aangifte voldaan; afnemer trekt omzetbelasting niet af. Opzet; hoogte boete

Omzetbelasting niet op aangifte voldaan; afnemer trekt omzetbelasting niet af. Opzet; hoogte boete Belanghebbende verhuurt een golfbaan aan B BV, een dochtervennootschap waarvan zij enig aandeelhouder is. De bestuurders van belanghebbende besturen ook de dochtervennootschap. Belanghebbende factureert omzetbelasting ter zake van de verhuur, maar voldoet deze niet op aangifte. De dochtervennootschap brengt de gefactureerde omzetbelasting niet in aftrek. De Inspecteur heeft de niet-voldane omzet...

26 augustus 2020

BNB 2020/126: Belastbare inkomsten uit eigen woning als gemeenschappelijk inkomensbestanddeel. Correctie bij fiscale partner die geen eigenaar van ...

Belastbare inkomsten uit eigen woning als gemeenschappelijk inkomensbestanddeel. Correctie bij fiscale partner die geen eigenaar van de woning is In januari 2015 heeft de partner van belanghebbende een lening bij zijn ouders afgesloten ter verwerving van een eigen woning. De partner heeft in 2015 9% rente betaald. In de aangiften IB/PVV 2015 van belanghebbende en haar partner is het negatieve belastbare inkomen uit eigen woning voor 58% bij belanghebbende en voor 42% bij haar partner in aftre...

26 augustus 2020

BNB 2020/124: Ondernemerschap voorzitter en leden bezwarenadviescommissie. Zelfstandigheid

Ondernemerschap voorzitter en leden bezwarenadviescommissie. Zelfstandigheid Belanghebbende heeft voor diverse ministeries werkzaamheden verricht als voorzitter of gewoon lid van een bezwarenadviescommissie. Een dergelijke commissie hoort de indiener van het bezwaarschrift en brengt over de bezwaren advies uit aan het bestuursorgaan van het desbetreffende ministerie. Belanghebbende is telkens voor een periode van vier jaar door de minister van het desbetreffende ministerie benoemd. Indien bez...

26 augustus 2020

BNB 2020/127: Dieetkosten. Uitdrukkelijk en ondubbelzinnig prijsgegeven standpunt

Dieetkosten. Uitdrukkelijk en ondubbelzinnig prijsgegeven standpunt In zijn aangifte IB/PVV 2015 heeft belanghebbende specifieke zorgkosten in aanmerking genomen als persoonsgebonden aftrek, onder meer kosten voor een natriumbeperkt dieet van zijn echtgenote. De Inspecteur heeft deze kosten niet geaccepteerd. De Rechtbank heeft geoordeeld dat belanghebbende ter zitting zijn standpunt met betrekking tot de aftrek van dieetkosten heeft laten vallen. In hoger beroep heeft belanghebbende gesteld ...

26 augustus 2020

BNB 2020/128: Verzoek ambtshalve vermindering aanslag. Vereisten voor beroep op interne compensatie

Verzoek ambtshalve vermindering aanslag. Vereisten voor beroep op interne compensatie De Inspecteur heeft de aanslag IB/PVV 2014 vastgesteld overeenkomstig de aangifte van belanghebbende. In verband met een aandelentransactie is loonheffing nageheven van een BV waaraan belanghebbende in 2014 was verbonden. De BV heeft de nageheven loonheffing op belanghebbende verhaald. Belanghebbende heeft de Inspecteur verzocht de aanslag IB/PVV ambtshalve te verminderen door verrekening van het bedrag aan ...

26 augustus 2020

Actueel op Taxlive