BNB-signaleringen

BNB is de meest geciteerde vindplaats voor de Nederlands belastingrechtspraak. U vindt er de volledige tekst van arresten Hoge Raad en hoven, voorzien van annotaties en conclusies.

Zie hieronder de meest recente artikelen.

Verschenen in BNB
BNB 2019/118: Antidumpingrechten. Gebreken in onderzoek door Europese Commissie; geldigheid verordening. Prejudiciële vragen

Antidumpingrechten. Gebreken in onderzoek door Europese Commissie; geldigheid verordening. Prejudiciële vragen Belanghebbende heeft stalen bevestigingsmiddelen voor het vrije verkeer aangegeven, die van oorsprong uit China bleken te zijn. Voor zulke bevestigingsmiddelen was bij Verordening (EG) 91/2009 met ingang van 1 februari 2009 een definitief antidumpingrecht ingesteld. De Inspecteur heeft daarom van belanghebbende antidumpingrechten nageheven. Het Hof heeft geoordeeld dat de verordening...

13 augustus 2019

BNB 2019/120: Aanvaarding hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden concernvennootschappen. Reikwijdte Paraplukredietarrest. Verbreking concernve...

Aanvaarding hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden concernvennootschappen. Reikwijdte Paraplukredietarrest. Verbreking concernverband na garantstelling Belanghebbende (X1 BV) en X2 BV hielden ieder 50% van de aandelen in Beheermaatschappij C, die op haar beurt middellijk of onmiddellijk (nagenoeg) alle aandelen hield in zes andere vennootschappen. Al deze vennootschappen samen vormden de N-groep. In 2008 en 2009 hebben belanghebbende en X2 hun aandelenbelang in de overige vennootschappen...

13 augustus 2019

BNB 2019/119: Aanvaarding hoofdelijke aansprakelijkheid voor schuld gelieerde vennootschap. Aandeelhoudershandelen. Reikwijdte Paraplukredietarrest...

Aanvaarding hoofdelijke aansprakelijkheid voor schuld gelieerde vennootschap. Aandeelhoudershandelen. Reikwijdte Paraplukredietarrest en Onzakelijkeleningarrest Belanghebbende hield alle aandelen in een dochtervennootschap. Aan de dochter is in 2003 door de bank een krediet verstrekt. In een aanvullende overeenkomst met de bank heeft belanghebbende hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaard voor de betaling van bedragen aan hoofdsommen, rente en kosten die de bank van de dochtervennootschap te vo...

13 augustus 2019

BNB 2019/121: Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Investeringen in vennootschappelijk en buitenvennootschappelijk vermogen. Uitleg samentelregeling

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Investeringen in vennootschappelijk en buitenvennootschappelijk vermogen. Uitleg samentelregeling Belanghebbende maakte met vijf anderen deel uit van een maatschap die een dierenartsenpraktijk uitoefende. Tot belanghebbendes ondernemingsvermogen behoorde zijn aandeel in de maatschap en – buitenvennootschappelijk – een personenauto. In 2013 heeft de maatschap € 40.517 geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Belanghebbende heeft in dat jaar daarnaast € 56.515 in d...

13 augustus 2019

BNB 2019/122: Klacht tegen ontbreken dwangsombeschikking; geen afzonderlijke procedure, geen afzonderlijke proceskostenvergoeding

Klacht tegen ontbreken dwangsombeschikking; geen afzonderlijke procedure, geen afzonderlijke proceskostenvergoeding Belanghebbende had beroep ingesteld wegens het niet-tijdig beslissen op haar bezwaren tegen een aanslag en de daarbij gegeven boetebeschikking. Nadat de Inspecteur alsnog uitspraken op bezwaar had gedaan, heeft belanghebbende bij de Rechtbank schriftelijk geklaagd dat de Inspecteur niet had beslist op haar verzoek om een dwangsom. De Inspecteur is vóór de zitting van de Rechtban...

13 augustus 2019

BNB 2019/123: Tijdigheid verzoek om teruggaaf omdat vergoeding niet is ontvangen

Tijdigheid verzoek om teruggaaf omdat vergoeding niet is ontvangen Belanghebbende verhuurde een onroerende zaak. Bij die verhuur hadden belanghebbende en de huurder voor de omzetbelasting gebruik gemaakt van de optie voor belaste verhuur. Uit dien hoofde had belanghebbende een vordering op de huurder. Op 26 april 2012 hebben belanghebbende en de huurder een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn neergelegd over de op dat moment openstaande huurvordering. Op die datum stond v...

13 augustus 2019

BNB 2019/126: Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting in 2011 en 2012 op basis van standpunt Inspecteur over 2003

Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting in 2011 en 2012 op basis van standpunt Inspecteur over 2003 Belanghebbende woont in Nederland. Sinds 2002 is hij werknemer van een Zwitserse vennootschap. Belanghebbende was tot 2009 werkzaam aan boord van een motortankschip, en sinds 2009 aan boord van een ander motortankschip. De Inspecteur heeft in bezwaar de door belanghebbende voor het jaar 2003 verzochte vermindering ter voorkoming van dubbele belasting voor het loon uit Zwitserland verleend. ...

13 augustus 2019

BNB 2019/124: Vermindering boete bij overschrijding redelijke termijn. Compensatie overschrijding door voortvarende behandeling in eerdere procesfa...

Vermindering boete bij overschrijding redelijke termijn. Compensatie overschrijding door voortvarende behandeling in eerdere procesfase(n). Vergoeding griffierecht en proceskosten Voortzetting zaak HR, BNB 2016/6* en HR, BNB 2017/100 . Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd met een vergrijpboete. De Hoge Raad heeft in deze zaak tweemaal de uitspraak van het hof vernietigd met verwijzing naar een ander hof. Het (derde) Hof heeft geoordeeld dat bij de beoordeling of...

13 augustus 2019

BNB 2019/127: Kenbaarheid maatstaven voor berekening bouwleges. Verwijzing in verordening naar niet op de vereiste wijze gepubliceerde voorwaarden

Kenbaarheid maatstaven voor berekening bouwleges. Verwijzing in verordening naar niet op de vereiste wijze gepubliceerde voorwaarden Voor het in behandeling nemen van belanghebbendes aanvraag voor een omgevingsvergunning zijn leges in rekening gebracht op basis van de bouwkosten. De tarieventabel bij de legesverordening verwijst voor het begrip ‘bouwkosten’ naar “een opgave van de aannemingssom – als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor uitvoeri...

13 augustus 2019

BNB 2019/125: Reis- en verletkosten

Reis- en verletkosten Het beroep van belanghebbende betreffende een aanslag IB/PVV en een aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet met verzuimboete is door de Rechtbank gegrond verklaard wegens schending van de hoorplicht in de bezwaarfase. De Rechtbank heeft de zaak afgedaan en geoordeeld dat de aanslagen gebaseerd zijn op een redelijke schatting en dat de verzuimboete passend en geboden is. De Inspecteur is veroordeeld tot vergoeding van de door belanghebbende gemaakte proc...

13 augustus 2019

Actueel op Taxlive