De Cursus Belastingrecht bevat een systematische behandeling van de belangrijkste heffingswetten op het gebied der directe belastingen en op dat der kostprijsverhogende belastingen. Daarnaast bevat de Cursus toegang tot het formele belastingrecht, het internationale belastingrecht, alsmede het Europese belastingrecht. Zo veel mogelijk wordt de samenhang tussen de verschillende delen van de stof en tussen de behandelde heffingswetten onderling duidelijk gemaakt. Hoofddoel daarbij is het verschaffen van inzicht op dit veelomvattende en complexe terrein.

Cursus Belastingrecht Wegwijzers

Nieuw in de Cursus Belastingrecht zijn de ‘Wegwijzers’. De thematisch opgestelde Wegwijzers bieden de gebruiker een snelle toegang tot alle onderdelen in de Cursus Belastingrecht, waar dit onderwerp aan de orde komt. Aan de hand van een vraag-en-antwoordbeschrijving klikt iemand direct door naar de gewenste passages. Er zijn Wegwijzers opgenomen over: