Fiscaal tijdschrift FED onderscheidt zich door het onafhankelijke en kritische geluid van de annotaties over de belangrijkste jurisprudentie en van de beschouwingen over actuele fiscale ontwikkelingen. Kijk hieronder voor de inhoudsopgaven van de laatst verschenen aflevering.

Verschenen in Fiscaal Tijdschrift FED
FED 2019/49: Levering van ‘(bouw)werk’

Levering van ‘(bouw)werk’ Volgens de Hoge Raad dient de vraag of de levering van een onroerende zaak een (gedeelte van een) gebouw en het erbij behorende terrein dan wel een bouwterrein betreft, niet alleen te worden beantwoord aan de hand van de contractuele bepalingen, maar ook aan de hand van de omstandigheden ter zake van de transactie voorafgaand aan en ten tijde van de levering. Tot die omstandigheden behoort de intentie van partijen met betrekking tot de transactie (mits ondersteund do...

11 april 2019

FED 2019/50: Afdrachtvermindering onderwijs. Vereiste van een schriftelijke en ondertekende overeenkomst ten tijde van toepassing van de afdrachtve...

Afdrachtvermindering onderwijs. Vereiste van een schriftelijke en ondertekende overeenkomst ten tijde van toepassing van de afdrachtvermindering Belanghebbende heeft per 1 oktober 2011 acht werknemers laten inschrijven voor de beroepsbegeleidende leerweg van de in het Centraal Register Beroepsonderwijs vermelde beroepsopleidingen ‘Commercieel Medewerker Binnendienst’ en ‘Commercieel Medewerker Marketing en Communicatie’ (hierna: de opleidingen). De werknemers zijn ingeschreven bij [F], een do...

11 april 2019

FED 2019/51: Weigering van inspecteur om procedure aan te houden vormt onvoldoende grond voor werkelijke proceskostenvergoeding in cassatie

Weigering van inspecteur om procedure aan te houden vormt onvoldoende grond voor werkelijke proceskostenvergoeding in cassatie De Hoge Raad geeft de volgende twee rechtsoordelen: I Het feit dat de inspecteur ter zitting van het hof niet heeft ingestemd met het voorstel van belanghebbende om de zaak aan te houden totdat de Hoge Raad uitspraak zou hebben gedaan in de procedure 15/05937 vormt onvoldoende grond om af te wijken van de forfaitaire proceskostenvergoeding (r.o. 2.3); II Belanghebbend...

11 april 2019

FED 2019/52: Samenhangende waardering kan niet worden vermeden door te stellen dat de ongerealiseerde bate moeilijk realiseerbaar is of dat gezamen...

Samenhangende waardering kan niet worden vermeden door te stellen dat de ongerealiseerde bate moeilijk realiseerbaar is of dat gezamenlijke waardering niet mag voor de financiële winstberekening. Economische voorraad is datgene waarvoor volledig prijsrisico wordt gelopen Aan de orde is een nadere invulling van wanneer gezamenlijk moet worden gewaardeerd: daarbij is het niet relevant of een waardestijging moeilijk realiseerbaar is. Dat een verlies voor toepassing van de financiële winstbereken...

11 april 2019

FED 2019/53: Interestbetalingen tussen lidstaten: verplichting om richtlijnmisbruik te bestrijden en uitleg eis uiteindelijk gerechtigde

Interestbetalingen tussen lidstaten: verplichting om richtlijnmisbruik te bestrijden en uitleg eis uiteindelijk gerechtigde Deze aantekening heeft ook betrekking op de niet in FED opgenomen zaken met nrs. C-116/16 en C-117/16, waarin de HvJ EU eveneens op 26 februari arrest heeft gewezen. Red. Deense vennootschappen betalen interest aan EU-tussenhoudsters, die op hun beurt gehouden worden door aandeelhouders die buiten de EU zijn gevestigd. Deze derdeland-aandeelhouders hebben leningen verstr...

11 april 2019

Actueel op TaxLive
Recente fiscale ergernissen