Hieronder de meest in het oog springende wijzigingen (niet uitputtend) in het product Fiscale Modellen die onlangs hebben plaatsgevonden (naast de gebruikelijke updates zoals het actualiseren van bedragen naar aanleiding van de jaarlijkse parameterwijzigingen). De wijzigingen worden hieronder vermeld in de volgorde zoals u ze ook in de online uitgave aantreft.

Voor een compleet overzicht van de doorgevoerde wijzigingen verwijzen we u graag naar de uitgave Fiscale Modellen. Bovenaan elk document kunt u bij de documentgegevens zien tot en met welke datum het document actueel is (Bijvoorbeeld: ‘Actueel t/m 10-04-2024’).