De Vakstudie, voluit Fiscale Encyclopedie De Vakstudie geheten, is het fiscale naslagwerk met artikelsgewijs commentaar. Elk wetsartikel bevat een tabstructuur in het menu waarmee de gebruiker direct naar de verschillende onderdelen kan navigeren, zoals de wettekst, een inleiding en het commentaar.

 

Thematische wegwijzers

De Vakstudie heeft online een aantal thematische wegwijzers gepubliceerd die zijn bedoeld voor meer gemak in het gebruik van de encyclopedie. Tot nu toe zijn de volgende wegwijzers gepubliceerd:

Demo's en instructies

In mei 2017 is er een instructievideo gepubliceerd over de vernieuwde Vakstudie.