Wetgeving in wording

InView Essential geeft informatie over de lopende fiscale wetsvoorstellen. De thema's geven toegang tot de stand van zaken, de parlementaire stukken, de verwijzingen naar commentaren en de te wijzigen wetsartikelen.

In de tijdsbalk bij het wetsartikel is de tekst beschikbaar zoals die luidt na inwerkingtreding van het wetsvoorstel, hier kan de toekomstige versie worden vergeleken met de huidige versie.

De volgende fiscale thema's staan nu live:

Demo's en instructies

Er is een hele collectie antwoorden op veelgestelde vragen, demo’s en instructiefilmpjes beschikbaar over het gebruik van InView. Kijk op wolterskluwer.nl voor een overzicht.