Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt aangepast nu het overgangsrecht voor het verkorten van de maximale looptijd van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers eindigt op 1 januari 2021.

Met ingang van 1 januari 2019 is de maximale looptijd van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers verkort van acht jaar naar vijf jaar. Voor afgegeven beschikkingen met een ingangsdatum voor 1 januari 2019 is overgangsrecht van toepassing. Dit overgangsrecht eindigt uiterlijk per 1 januari 2021. Vanaf deze datum is de looptijd van de regeling voor iedereen maximaal vijf jaar.

Aanpassing 150-kilometereis

Een van de voorwaarden om de 30%-regeling toe te mogen passen voor ingekomen werknemers, is dat de werknemer meer dan twee derde van de periode van 24 maanden voorafgaand aan de aanvang van de tewerkstelling in Nederland op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens woonachtig was. Op grond van de huidige regeling geldt deze150-kilometereis niet als een werknemer terugkeert naar Nederland na een eerdere tewerkstelling in Nederland en die eerdere tewerkstelling niet langer dan acht jaar daarvoor is aangevangen. Met de wijziging in het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt deze termijn op vijf jaar gesteld, zodat deze overeenkomt met de maximale looptijd van de 30%-regeling.

De wijziging is een onderdeel van het Eindejaarsbesluit.

 

Bron: Avanzer Nieuws

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

6

Gerelateerde artikelen