In dit eindejaarsbesluit is een aantal wijzigingen opgenomen van het Algemene douanebesluit, enkele uitvoeringsbesluiten op het terrein van de directe belastingen, de indirecte belastingen, het formele recht, het internationale belastingrecht en een eerder wijzigingsbesluit.

De wijzigingen vloeien onder andere voort uit de wijzigingen in de wetgeving bij het Belastingplan 2020, het Belastingplan 2021 (BP 2021), de Fiscale verzamelwet 2021, de Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling en de Wet aanpassing box 3. Het besluit betreft onder andere de volgende wijzigingen in verband met: het verkorten van de maximale looptijd van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers; het introduceren van de mogelijkheid om de terbeschikkingstelling van personeel in het kader van WMO-zorg en jeugdzorg onder voorwaarden van BTW vrij te stellen; de wijziging van het belastbare feit en de belastingplichtige voor de BPM; het verduidelijken van de regeling waarbij teruggaaf van bpm bij uitvoer wordt verleend; het aanvullen van de gelijkstelling van trikes en quads met motorrijwielen voor trikes en quads die op de Nederlandse weg rijden met een buitenlands kenteken of zonder kenteken; het niet laten doorwerken van de verhoging van het heffingvrije vermogen in box 3 naar de vermogenstoetsen van inkomensafhankelijke regelingen.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021. Voor enkele bepalingen geldt een afwijkende datum van inwerkingtreding.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 24 december

14

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen