Welk tarief van de overdrachtsbelasting is van toepassing wanneer een kantoorpand wordt aangekocht met een keuken en twee badkamers waarvan de koper via een verbouwing een woning wil maken?
Volgens artikel 14 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970 bedraagt de overdrachtsbelasting 6%. In het kader van de bevordering van het eigenwoningbezit en het stimuleren van de woningmarkt heeft de wetgever de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% verlaagd.
 
Die verlaging geldt uitsluitend voor woningen. De wet verstaat hieronder onroerende zaken die op het moment van de juridische overdracht naar hun aard zijn bestemd voor bewoning. Is het onduidelijk of een onroerende zaak naar zijn aard bestemd is voor bewoning, dan is de bestemming die de gemeente er aan toekent ook van belang.
 
Bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimten worden in ieder geval niet als woning aangemerkt. Bij het genoemde kantoorpand is het pand op het moment van overdracht bestemd voor bewoning. Het pand beschikt over de nodige voorzieningen zoals keuken en badkamers. Ook het bestemmingsplan spreekt van woonruimte en niet kantoor- of bedrijfsruimte. Op grond van het vorenstaande concluderen wij dat er sprake is van een woning en dus 2% overdrachtsbelasting.

Belang voor de praktijk

Of een onroerende zaak voor de overdrachtsbelasting als woning wordt aangemerkt is afhankelijk van de feitelijke omstandigheden. Om een onaangename verrassing in de vorm van 6% overdrachtsbelasting te voorkomen is het belangrijk om vooraf duidelijkheid te krijgen.
In een recente uitspraak oordeelt de Rechtbank Gelderland in een vergelijkbare zaak dat er geen sprake is van een woning en er dus 6% overdrachtsbelasting verschuldigd is. Belangrijke argumenten die de Rechtbank hanteert zijn:
  • het onderhavige pand was in gebruik als kantoorruimte en was daar ook voor geschikt gemaakt;
  • ten tijde van de overdracht was het pand nog bestemd voor de functie van kantoorruimte;
  • het is niet van belang dat het pand al enige tijd niet meer in gebruik is als kantoorruimte;
  • er was een (ingrijpende) verbouwing nodig om het pand voor bewoning geschikt te maken.

 

Bron: Fiscaal-Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer

4

Gerelateerde artikelen