Het aangifteprogramma inkomstenbelasting 2014 voor buitenlandse belastingplichtigen is beschikbaar voor Windows, Apple en Linux.

Dat meldt Belastingdienst.nl.

Iemand moet aangifte doen als hij:

  • een aangiftebrief heeft ontvangen;
  • een C-formulier heeft ontvangen;
  • geen aangiftebrief of C-formulier heeft ontvangen, maar in 2014 wel inkomsten uit Nederland had waarover meer dan € 45 belasting moet worden betaald.

Aangifte doen met DigiD

Als iemand een DigiD heeft en deze de afgelopen 3 jaar minimaal 1 keer heeft gebruikt, dan kan ook aangifte gedaan worden met DigiD.

Als iemand geen DigiD heeft, maar wel de Nederlandse nationaliteit bezit, kan een DigiD aangevraad worden. Ook de fiscale partner kan een DigiD aanvragen als hij de Nederlandse nationaliteit heeft.

Let op!

Als er geen DigiD aangevraagd kan worden, moet de aangifte worden ondertekend met de elektronische handtekening (pincode).

Uiterlijk 1 juli aangifte doen

Als iemand buitenlands belastingplichtig is, moet vóór 1 juli 2015 aangifte worden gedaan. De persoon ontvangt dan in de loop van 2015 een voorlopige aanslag.

Aangifte vóór 1 april? Bericht vóór 1 juli

Als iemand vóór 1 april aangifte doet, ontvangt hij vóór 1 juli een voorlopige aanslag. Krijgt iemand teruggaaf, dan heeft hij die dus eerder dan wanneer deze na 1 april aangifte doet.

Uitstel aanvragen

Als na 1 juli aangifte wordt gedaan, moet schriftelijk uitstel worden aangevraagd.

 

Lees ook het thema over de Buitenlandse belastingplicht in de inkomstenbelasting.

 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

1

Gerelateerde artikelen