Per 1 juli wijzigt de manier waarop het UWV loon uit een dienstverband verrekent met een WAO, WAZ of Wajong-uitkering.

Het loon hoeft niet langer opgegeven te worden door de gerechtigde zelf maar wordt door het UWV uit de polisadministratie gehaald. Om het mogelijk te maken de loongegevens uit polisadministratie voor dit doel te gebruiken, is de gebruikelijke uurloonvergelijking vervangen door een periodeloonvergelijking. Voor verreweg de meeste uitkeringsrechtigden heeft deze overgang geen consequenties.

De verrekening van inkomsten in de WAO, WAZ en Wajong vindt plaats door een (fictief) arbeidsongeschiktheidspercentage te berekenen. Dit percentage werd tot nu toe berekend door het maatmanloon per uur te vergelijken met het verdiende inkomen per uur (uurloonvergelijking).

Het (fictieve) arbeidsongeschiktheidspercentage wordt per 1 juli bepaald door het maatmaninkomen per tijdvak te vergelijken met de in het aangiftetijdvak genoten inkomsten.

Overgangsregeling

Voor uitkeringsgerechtigden die na 1 juli 2015 minimaal één arbeidsongeschiktheidsklasse zouden dalen door het invoeren van de periodevergelijking, treedt deze regeling pas 1 juli 2016 in werking. Het UWV zal voor 1 januari 2016 deze betrokkenen persoonlijk benaderen.

Officiële publicaties:

 


 

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid algemeen

6

Gerelateerde artikelen