De Belastingdienst meldt dat belastingadviseurs vóór 1 april een verzoek moeten indienen wanneer zij gebruik willen maken van de uitstelregeling belastingconsulenten.

Van de aangiften inkomstenbelasting over 2015 is de uiterste inleverdatum 1 mei 2016. En voor aangiften vennootschapsbelasting over het kalenderjaar 2015 is die datum 1 juni 2016.
 
De uiterste inleverdatum voor gebroken, korte en lange boekjaren vennootschapsbelasting en nabeschrijvingen kan hiervan afwijken. Voor het doen van aangiften inkomstenbelasting en aangiften vennootschapsbelasting kunnen adviseurs namens hun klanten uitstel aanvragen. De adviseur kan individueel uitstel aanvragen of gebruikmaken van de Uitstelregeling belastingconsulenten. Voordelen van deze regeling zijn:
  • Met 1 verzoek kan de adviseur voor meerdere klanten tegelijk uitstel aanvragen.
  • De adviseur heeft tot 1 mei 2017 de tijd om aangifte te doen, en dit is langer dan bij individueel uitstel.
De uiterste inleverdatum staat in de aangiftebrief vennootschapsbelasting en de aangiftebrief inkomstenbelasting.

Let op!

Ontvangt de klant (van de adviseur) van de Belastingdienst een nieuwe aangiftebrief, bijvoorbeeld omdat het boekjaar of de belastingplicht verandert, dan moet de adviseur voor deze klant opnieuw uitstel aanvragen.
 
Meer informatie staat in de brochure Uitstelregeling belastingconsulenten 2016.
 

 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting

0

Gerelateerde artikelen