Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft met veel belangstelling kennisgenomen van de nota's naar aanleiding van het verslag inzake de wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2017. Het RB verzoekt de Kamerleden om de Staatssecretaris van Financiën te vragen om een reactie op de punten die het RB in deze reactie aan de orde stelt.

Het RB stelt aanvullende vragen over de wijziging van enkele specifieke renteaftrekbeperkingen uit het Belastingplan 2017. Verder stelt het RB vragen over maatregelen uit de wetsvoorstellen Overige Fiscale Maatregelen 2017, Fiscale vereenvoudigingswet 2017, Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing.

De reactie van het RB is hieronder opgenomen als bijlage.

Bron: RB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2016

0

Gerelateerde artikelen