De invoering van het UBO-register wordt uitgesteld. De verwachting is nu dat het register niet voor 2018 zal worden ingevoerd. Een UBO (ultimate beneficial owner) is de uiteindelijke belanghebbende van bijvoorbeeld een bv of een nv, stichting of vereniging.

Vertraging

Het veelbesproken register is een onderdeel van de vierde anti-witwasrichtlijn tegen belastingontduiking, financiering van terrorisme en witwassen. Het ministerie van Justitie dient het wetsvoorstel tot implementatie van de richtlijn naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 in bij de Tweede Kamer. De invoering van het UBO-register wordt geregeld via een afzonderlijk wetsvoorstel. Het ministerie publiceerde onlangs dit wetsvoorstel in conceptvorm, zodat betrokkenen en belanghebbenden daarop kunnen reageren. De reacties op deze zogenaamde consultatie worden op dit moment nog door het ministerie verwerkt. Het ministerie legt vervolgens het concept voor advies voor aan de Raad van State.

Controversieel

Al vanaf het moment van de bekendmaking van de komende invoering van het UBO-register, is het register omstreden. Met name de aantasting van de privacy van UBO's als gevolg van de registratie in het (semi-openbare) register, is hierbij steeds een punt van aandacht geweest. De huidige tekst van het wetsvoorstel bepaalt dat een deel van de in het register geregistreerde gegevens over de UBO openbaar beschikbaar zal zijn. Met deze informatie kan de identiteit van de UBO worden vastgesteld, wat het mogelijk maakt om de UBO te traceren. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de privacy en veiligheid van de UBO.
 
 

Bron: ABAB Accountants en Adviseurs

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen