In het afgelopen jaar heeft de melkveehouderij te maken gehad met een melkprijs die ondanks schommelingen hoger ligt dan het verwachte meerjarig gemiddelde van 32,5 cent. De voerkosten daarentegen zijn ook het gehele jaar 2012 blijven stijgen. Uit de gemiddelde cijfers over 2012 blijkt dat de overige kosten stabiel zijn gebleven ten opzichte van 2011 maar dat het resultaat sterk beïnvloed werd door de afnemende opbrengsten en stijgende voerkosten.

 

Uitdagingen

Naast de stijgende kosten en dalende omzet krijgt de melkveehouderij de komende jaren met een drietal grote uitdagingen te maken. Ten eerste het weg vallen van melkquotering en ten tweede het nieuwe milieubeleid (mineralen en mest) ten derde de verandering in het gemeenschappelijke landbouwbeleid. Genoeg reden om eens verder te kijken dan de jaarrekening alleen. 

 

Wilt u alle cijfers lezen, download dan vrijblijvend het whitepaper van Accon Avm.

Bron: Accon avm

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Europees belastingrecht, Milieuheffingen

0

Gerelateerde artikelen