De Belastingdienst legt vanaf 3 mei jl. aan spaarders (dus met uitsluitend banktegoeden) definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2023 geautomatiseerd op. Het kan dus nodig zijn om voor 14 juni 2024 (binnen de zeswekentermijn) bezwaar aan te tekenen omdat het forfaitaire rendementspercentage in box 3 over de stand van de tegoeden per 1 januari 2023 van 0,92 procent wel eens te hoog kan zijn. Daar waarschuwt de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) voor.

De NBA wijst hierbij op de 'box 3-arresten' van de Hoge Raad van 6 juni 2024 jl. In vervolg op het Kerstarrest 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat in box 3 geen hoger rendement in aanmerking mag worden genomen dan het werkelijk rendement.

De beroepsorganisatie meldt nadrukkelijk dat bezwaar aantekenen alleen zin heeft als er daadwerkelijk box 3-heffing is verschuldigd, dus bij meer spaargeld dan het heffingsvrij vermogen (in 2023 € 57.000, het dubbele bij partners) én wanneer het rendement in 2023 lager is geweest dan die 0,92 procent. Mogelijk is in veel gevallen het fiscale belang om bezwaar aan te tekenen te klein, mede gezien de kosten (van de accountant of belastingadviseur) die daar tegenover staan.

NB: Aan belastingadviseurs wordt de tip gegeven om bij een bezwaar namens een cliënt de referentiecode 2023BSTG te melden. Gebruik van deze code is niet verplicht, maar dient om het proces bij de Belastingdienst gemakkelijker te laten verlopen.

Bron: NBA

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

5916

Gerelateerde artikelen